• Войти
-

Тель, Л. З.
    Нутрициология : учебное пособие / Тель Л.З. ; Даленов Е.Д., Абдулдаева А.А., Коман И.Э.. - Москва : Литтерра, 2015. - 512 с.. - ISBN 978-5-4235-0143-3
Нутрициология [Электронный ресурс] / Л.З. Тель, Е.Д. Даленов, А.А. Абдулдаева, И.Э. Коман - М. : Литтерра, 2015.
Аннотация: Окулыкта адам тамактануының медициналык-биологиялык негіздері, тағам-танудың теориясы, балалар, жасөспірімдер, жүкті және емізетін әйелдердің, орта, егде және карт жастағы адамдар тамактануының түрлі аспектілерінің сұрактары берілген. Окулыкта адам организміндегі тағамтану физиологиясы мен зат алмасудың патофизиологиясы толығымен карастырылған. Микро- және макро нутриенттердің адам организміне әсер ету механизмдері берілген. Тағамдык заттардың кауіпсіздігін және сапасын бакылайтын сұрактар мен алиментарлык-тәуелді аурулардың алдын алуы да карастырылған. Берілген окулык жоғары оку орындарының студенттеріне, тағамтану саласының мамандарына, дәрігер-диетологтар мен тағамтану сұрактары кызыктыратын баска да дәрігерлерге, сонымен катар көпшілік кауым окырмандарына арналған.


Свободных экземпляров нет
Есть полнотекстовые версии (для доступа требуется авторизация)