• Войти
-
616.4-07-08(075.8)
В 19
Васильева, Н. В.
    Ішкі аурулар : "Эндокринология" модулі : учебное пособие / Васильева Н.В. ; Амирханова Д.Т., Серикбаева А.А., Абдрахманова М.Т.. - Москва : Литтерра, 2016. - 248 с.. - ISBN 978-5-4235-0217-1
Ішкі аурулар : "Эндокринология" модулі [Электронный ресурс] / Н. В. Васильева, Д. Т. Амирханова, А. А. Серикбаева, М. Т. Абдрахманова - М. : Литтерра, 2016.
УДК

Аннотация: Оқульгқтьщ мазмұны "Жалпы медицина" мшандыгы "Эндокринология" модулі бойьшша ішкі аурулар багдарламасымен сипатталады, базалық пәндердің "Эндокринді жүйесі" модулінін интеграциялық оқулыгының жалгастырушысы болып табылады. Оқулықтың құрылу түрі негұрлым жиі таралган эндокринді аурулар кезінде симптомдар мен синдромдарды аныгқтаудагы клиникалық маптыштарды құрастыру мен диагностикалық ізденіс дагдыларын менгеруге бейімделген. Оқулықта Қазақстанда қолданылатын диагностика және емдеу хаттамаларын, халықаралық ұсыныстарга сай отырып, заманауи жіктемелері, диагноздың белгілері және емдеу қагидалары ұсынылган. Оқулық медициналық жогаргы оқу орындарына арналган.


Свободных экземпляров нет
Есть полнотекстовые версии (для доступа требуется авторизация)