• Войти
-
616-091
А 95
Ахметов, Ж. Б.
    Патологиялық анатомия : учебное пособие / Ахметов Ж.Б.. - Москва : Литтерра, 2016. - 792 с.. - ISBN 978-5-4235-0178-5
Патологиялық анатомия [Электронный ресурс] / Ж. Б. Ахметов. - Өңделген және толықтырылған 4-басылым - М. : Литтерра, 2016.
УДК

Аннотация: Патологиялық анатомия оқулығының төртінші басылымы медициналық білім беру жүйесіне инновациялық бағыттағы әдістемелердің кеңінен енгізі-луіне байланысты жаңа оқу бағдарламаларына сәйкестендіріліп, 8 модуль-ге бөлініп, бүтіндей қайта өңделіп жазылды. Оқулыққа дәрігер-интерндерге арналған жаңа бөлім қосылып, бұрынғы оқулықта болмаған патологиялық-анатомиялық қызмет жөнінде, диагноздарды құрастыру, клиникалық-анатомиялық талдау, диагноз сәйкессіздіктері жөніндегі мәселелер қаралды. Оқулық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, дәрігер-патолого-анатомдарға, кафедра оқытушыларына, ғылыми қызметкерлерге және медициналық колледж студенттеріне арналған.
Свободных экземпляров нет
Есть полнотекстовая версия (для доступа требуется авторизация)